Stěhování vám změní život

Stěhování je součástí života a dotýká se všech nezávisle na pohlaví a věku. Změna bydliště má samozřejmě vliv i na náš život, v některých případech v kladném slova smyslu, někdy bohužel i negativně. Vždy je to o tom, z jakých důvodů a kam se stěhujeme.