Co stěhujeme? Otázka, na kterou je poměrně jednoduchá odpověď. Však se sami zamyslete, jak je to ve Vaší domácnosti. Během našeho života (a nemusí se jednat nutné o desetiletí, někdy stačí i jeden rok) dokážeme nashromáždit kvanta věcí (užitečných i méně užitečných, až po ty naprosté zbytečnosti). Z toho plyne, že se stěhuje prakticky cokoliv.

Zajímavé by jistě bylo, pokud bychom si o tomto tématu pohovořili s několika stěhovacími firmami. Jistě by se daly do placu veselé historky, které by popisovaly jaké netradiční věci lze přestěhovat.

Při stěhování bytů se setkáte s klasickými úkony jako např. stěhování nábytku, postelí, elektroniky, obrazů. Náročnější jsou akce, kde se stěhují těžká břemena zejména pak piana, klavíry či trezory.

Pokud se jedná o stěhování firem, kanceláří či úřadů je skladba stěhovaného vybavení podobná. Nicméně v takových případech se často setkáte s věcmi, s kterými byste jinak do styku nikdy nepřišli. Toto platí hlavně v případě stěhování cenných předmětů a starožitností z muzeí, hradů nebo archivů.

Rozdíly mohou nastat i dle lokalit, kde je možné stěhovat různé tradiční věci související s místní kulturou. Výjimkou tedy není, že se liší skladba stěhovaného vybavení např. při stěhování v Hlinsku a při stěhování v Brně, Ostravě či Karlových Varech.