Stěhování se může stát noční můrou, ale pokud se budete držet několika základních pravidel, pak se tomu lze poměrně snadno vyhnout. Alespoň v případech, kdy to můžete ovlivnit sami. Pokud máte negativní zkušenosti se stěhovací firmou, pak je to bohužel tím, že jste si vybrali špatnou firmu, což se stát může a není lehké to dopředu odhalit. Pokud hodláte stěhování předat odborníkům, pak je dobré si o dané firmě zjistit bližší informace a pokud možno sehnat i ověřené reference.

Zpět k našemu tématu. Dnes se chceme podívat zejména na tu první fázi, kterou je příprava. Ano, právě v této fázi můžete udělat mnoho chyb, které pak ovlivní celkový úspěch či neúspěch stěhovací akce.

Plánujte s předstihem

Na vše je třeba se dobře připravit a mít dostatečnou časovou rezervu. Jistě víte, že co řešíte na poslední chvíli, tak většinou nemá moc dobrý výsledek. Nejinak tomu je u stěhování – nehledě na to, zda si budete stěhovat sami či s pomocí firmy. I u stěhovacích firem počítejte s tím, že si musí vše naplánovat, aby mohli splnit váš termín a požadavky. Zajistit vhodnou skupinu, obhlédnout prostory nakládky a vykládky, stanovit potřebné stěhovací vybavení, obalové materiály a v neposlední řadě i cenovou kalkulaci.

Na co se zaměřit?

Určitě si dopředu naplánujte termín a to s dostatečným časovým odstupem. Rozhodněte se, které věci budete chtít přestěhovat, které zůstanou, případně, které bude třeba zlikvidovat. Udělejte si seznam věcí a rozdělte je i dle toho, zda se jedná o křehké věci, cennosti atp. Dle toho si pak budete moci připravit/zajistit vhodné obalové materiály, aby nedošlo při stěhování k žádnému poškození.

Ujistěte se, že stěhované vybavení projde otvory (dveřmi, schodiště…), aniž by bylo třeba provést demontáž, nebo v horším případě zajistit nějaké stavební úpravy (platí pro místo nakládky i vykládky).

Věříme, že vám tento stručný návod, alespoň trochu napomůže a eliminuje rizika, která mohou zkomplikovat vaši stěhovací akci.