Nebojte i nadále zůstáváme u tématiky stěhování. Nadpisem jsme chtěli pouze naznačit to, že samotná stěhovací akce může být uskutečněna prakticky kdykoliv. U stěhování platí, že lze přestěhovat cokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Pouze je třeba se na všem dopředu domluvit. Ve většině případů platí, že se stěhovací firma dokáže přizpůsobit potřebám zákazníka.

Náš zákazník, náš pán…

Proč by to také mělo být jinak. Stěhováci tu jsou od toho, aby vám pomohli a pokud je pro vás nejvhodnější, provést stěhovací akci v nočních hodinách, o víkendech nebo o svátcích, pak je možné to takto i naplánovat.

Ano, měli bychom se držet známého rčení „Náš zákazník, náš pán“. To, co chceme od ostatních, bychom měli dokázat nabídnout i my. Samozřejmě by to mělo platit tak, že si poslechneme přání a požadavky ze strany zákazníka a na základě našich zkušeností mu nabídneme řešení jeho konkrétní stěhovací akce. Někdy se může stát, že samotné stěhování lze udělat jinak, než si zákazník původně myslel. Pak je to o vzájemné domluvě. Buď se nám podaří ho přesvědčit, nebo se akce provede tak, jak si přál, pokud na tom opravdu trvá a má k tomu své vlastní důvody.

Jako v bavlnce…

Ať už se stěhovací akce uskuteční v jakýkoliv čas, vždy se snažíme o to, aby proběhla bez komplikací. Pro zákazníka je důležité, aby se během stěhování nestresoval, proto dopředu ví, jak bude akce probíhat, že se použijí odpovídající obalové materiály atd. Zkrátka stěhované vybavení bude v maximálním bezpečí.

Pokud tedy požadujete stěhování v netradiční dobu či den, nebojte se s touto žádostí oslovit vámi vybranou stěhovací firmu, jistě vám vyjde vstříc.