Proč se lidé stěhují do menších měst?

Určitě to nelze brát jako pravidlo. Ale stěhování lidí z velkých měst do menších je fakt, který nelze opomíjet. Leckdo by řekl, že je to spíš naopak, ale to není úplně smyslem dnešního článku, abychom rozřešili, kdo má na pomyslné misce vah převahu.