Stěhování firem

Ačkoliv častěji se stěhují domácnosti, nezřídka kdy dojde k situaci, kdy potřebují služby stěhováků i firmy, školy, muzea a jiné podobné instituce. V těchto případech „vyhrává“ varianta, kdy si služby firmy objednají u profesionálních stěhováků, nežli by se pokoušeli o stěhování svépomocí.

Bez omezení provozu

Ono nejde o nic jednoduchého. Pokud má být firma přestěhována tak, aby nebyl přerušen její provoz, je třeba vše dobře naplánovat a zvolit termín, který bude maximálně vyhovovat potřebám majitelů firmy.

My ze Stěhování bez dřiny moc dobře víme, jak složité to může být, když byste kvůli stěhování do nových prostor nemohli nějaký čas vykonávat svoji hlavní činnosti. Proto nabízíme zákazníkům stěhování ve večerních, ale i nočních hodinách, nebo stěhování o víkendu či o svátcích.

Ke všem věcem, které se stěhují přistupujeme s maximální obezřetností. Od zákazníků není potřeba žádná výpomoc, pokud se sami nebudou chtít nějakým způsobem aktivně zapojit, například v rámci balení atp. Spíše vyžadujeme zástupce, který bude dohlížet na stěhovací akci a který případně upřesní, jaké věci přestěhovat a jaké ne atp. Zkrátka takovou rychlou spojku, aby nedošlo k zbytečným průtahům.

Bezpečnost především

Stejně jako dbáme na bezpečnost stěhovaného vybavení, dbáme i na bezpečnost pracovníků, zástupců firmy a vybavení v místě nakládky i vykládky. Vše po důkladné prohlídce předem, kdy se domlouvají podrobnosti celé akce.

Naším cílem je bezproblémové přestěhování, jak jinak, než bez dřiny.