Stěhování změní život

Stěhování je součástí života a dotýká se všech nezávisle na pohlaví a věku. Změna bydliště má samozřejmě vliv i na náš život, v některých případech v kladném slova smyslu, někdy bohužel i negativně. Vždy je to o tom, z jakých důvodů a kam se stěhujeme.

Myslete i na své děti

Asi nejvíce stresující může být stěhování u dětí. V tomto směru pak záleží na věku dítěte a dle toho se ke změně bydliště postaví. Je určitě rozdíl, když se stěhujete ještě s malým dítětem do cca 3 roku, protože v té době je stále vázané zejména na vás jako na rodiče a nebude řešit to, že tím „ztratí“ kamarády. Samozřejmě, že i zde jsou vyjímky, hlavně pokud jde o stěhování, kdy se vzdálíte od někoho blízkého. Je-li tedy dítě citově vázáno např. na prarodiče a kvůli stěhování se jim vzdálíte, takže s nimi nebude již tolik v kontaktu, už to může být problém.

U dětí vyššího věku je pak stěhování problematické v tom, že již mají své kamarády, partu a změnou bydliště jakoby začínaly od nuly, což je často složité, ne vždy se jim podaří zapadnout do nového prostředí.

Připravte je na nové prostředí

Pokud se tedy chystáte na stěhování a máte doma syna nebo dceru, pak je třeba je na to dopředu připravit, vysvětlit jim proč se stěhujete, kam se stěhujete a v novém bydlišti jim co nejvíce pomoci, aby si rychle zvykli a podařilo se jim najít nové kamarády. Zkuste se vcítit do jejich role.

Přestěhováním vašeho vybavení to tedy rozhodně nekončí, takže na to myslete.