Stěhování klavírů a pian

Stěhování hudebních nástrojů je specifikem, které tak trochu odděluje „zrno od plev“. Méně zkušení stěhováci totiž mohou s pianem či jiným nástrojem manipulovat tak, že dojde k poškození. Častou chybou je i nedostatečná ochrana s pomocí obalových materiálů či špatné umístění a „zakotvení“ během přepravy.

Kvalitní vybavení, zkušenosti – základ úspěšného stěhování nástrojů

Firma Stěhování bez dřiny nabízí mimo jiné i službu stěhování hudebních nástrojů, často se to omezuje pouze na piana či klavíry – asi nejvíce známé nástroje větších rozměrů, ale stěhovat se mohou i jiné nástroje, podobně jako tomu bylo nedávno, kdy jsme stěhovali orchestrion.

Naše firma má dlouholeté zkušenosti se stěhováním, takže již víme, co a jak je třeba zařídit, nachystat…k tomu, aby bylo stěhování daného hudebního nástroje bezpečné již od prvního kontaktu – nakládky, až po místo vykládky včetně doby, kdy je nástroj umístěn v nákladním vozidle a přepravuje se na místo určení.

Stěhování pian či klavírů vyžaduje maximální soustředění, vždyť v některých případech se jedná o nástroje velmi vysoké hodnoty a to nejen finanční. Proto se ke každému nástroji, který stěhujeme chováme co nejšetrněji. Při naší práci nesmí dojít k sebemenšímu škrábanci.

Jak je to špatně?

Stěhovat hudební nástroj správně je složité, ale ne nemožné. Chce to jen znát patřičný způsob, mít k tomu vhodné vybavení a dostatek trpělivosti. Jak to udělat špatně? Takových postupů je celá řada. Na internetu jsme náhodou objevili video, ve kterém autor ukazuje, jakým stylem lze přestěhovat piano, aniž byste k tomu potřebovali někoho jiného. Nechceme nikoho kritizovat, ale za nás je to špatně. Když vidíme, jak je piano nechráněné a jak se s ním manipuje, že s pianem dokonce chvíli posunuje přímo po zemi… Tak to opravdu NE! My se k hudební nástrojům chováme stejně jako v případě jakýchkoliv jiných stěhovaných věcí s naprostou péčí a co nejšetrněji, aby nedošlo k jakémukoliv i sebemenšímu poškození.