Město Nymburk je známé jak mezi sportovci (díky významnému a úspěšnému basketbalovému týmu), tak i mezi běžnými občany. Královské město Nymburk bylo založeno ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. Nymburk byl po celý středověk jedním z nejvýznamnějších míst v zemi.

Díky svému věhlasu se stal Nymburk v dnešní době vyhledávanou turistickou lokalitou (díky svým historickým památkám). Historické jádro Nymburka bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. V této zóně mimo jiné naleznete chrám sv. Jiljí, vzácnou ukázku gotické cihlové architektury z let 1280 – 1380, část cihlové hradby v lokalitě Na Přístavě, oba vodní příkopy, kterými dodnes proudí říční voda. Dále pak např. kapli sv. Jana Nepomuckého a mnohé další památky.

Historie a sport – dva pojmy, které lákají občany do Nymburka, ať už na krátkou „výletní“ návštěvu, nebo na trvalejší pobyt (ve spojení s hledáním pracovního místa, lepšího životního prostředí atp.).

Stěhování Nymburk je tak důležitou součástí nabídky firmy Stěhování bez dřiny, která nabízí své služby jak pro domácnosti, tak pro firemní klientelu. Stěhování firem v Nymburce (případně z Nymburka, do Nymburka…) zahrnuje stěhování poboček, sídel, provozoven, skladů, kanceláří…

Kromě dvou výše zmíněných oblastí, je možné využít služby stěhovací firmy Stěhování bez dřiny i v dalších případech, zejména pak v případě stěhování škol, knihoven, depozitářů, městských úřadů, muzeí, archivů, nemocnic, hradů, zámků atd.

V případě zájmu vám bude připravena cenová kalkulace včetně stanovení vhodného termínu pro realizaci konkrétní stěhovací akce.