Stěhovací služby nejsou určeny pouze pro domácnosti. Své místo si najdou i mezi firemní klientelou. Firmy a společnosti řeší stěhovací akce právě s využitím profesionálních firem, které se touto činností dlouhodobě zabývají.

Stěhování kanceláří resp. firem a společností je specifickou skupinou stěhovacích služeb. Pro firmy, které plánují přestěhování kanceláří, dílen, skladů, provozoven či jejich rušení atp., je důležité mít k dispozici profesionální stěhovací firmu, aby se vše maximálně naplánovalo a co nejméně ohrozilo chod dané firmy.

Případné prodlení se stěhováním totiž může mít následky v podobě ztrát plynoucích z nemožnosti poskytovat služby či vyrábět/prodávat výrobky/produkty, kterými se firma zabývá resp. které nabízí.

Jak již bylo zmíněno, je důležité vše dopředu naplánovat, obhlédnout si místo nakládky i vykládky, aby bylo zřejmé, jako stěhovací vybavení bude potřeba a jaká pracovní skupina bude schopna danou akci realizovat, aniž by byl v ohrožení termín ukončení stěhovací akce.

Firma Stěhování bez dřiny má zkušenosti jak se stěhováním firem, tak i se stěhováním domácností, úřadů, nemocnic, škol a jiných institucí.

Ve kterých lokalitách je možné její služby využít? Je to např. stěhování Pardubice, stěhování Liberec, stěhování Mladá Boleslav, stěhování Jičín, Trutnov, Turnov, Jaroměř, Jihlava atd.