Skip to main content

Jak si ulehčit stěhování?

Jak si ulehčit stěhování?

Stěhuje se, stěhovalo se a bude se stěhovat. To je zkrátka věc, kterou neovlivní ani současná pandemie. Lidé mají celou řadu důvodů, proč změnit místo svého bydliště a mohou to ovlivnit pracovní, studijní, zdravotní či jakékoli další události v životě.

Pár užitečných rad před dnem D

Pár užitečných rad před dnem D

Co myslíme dnem D? No přeci den, kdy má být uskutečněno vaše přestěhování do nového bydliště. Den, z kterého mnoho lidí má obavy, ale ty jsou dány spíše nevědomostí nebo lépe řečeno nepřipraveností. I to je důvod, proč se obrátit na stěhováky, kteří přesně vědí, na co se připravit, zaměřit, aby celá akce proběhla bez […]