Tipy pro stěhování

Co myslíme dnem D? No přeci den, kdy má být uskutečněno vaše přestěhování do nového bydliště. Den, z kterého mnoho lidí má obavy, ale ty jsou dány spíše nevědomostí nebo lépe řečeno nepřipraveností. I to je důvod, proč se obrátit na stěhováky, kteří přesně vědí, na co se připravit, zaměřit, aby celá akce proběhla bez komplikací.

Sepište si seznam

Udělejte si přehled pěkně černé na bílém. Napište si, které věci se budou stěhovat a kam, udělejte si seznam cenných či křehkých věcí, které vyžadují zvýšenou míru pozornosti a důkladné balení. Stejně tak je třeba si připravit seznam těžkých či rozměrných předmětů. To jsou základní věci, které budete potřebovat, ať už se chystáte stěhovat sami, nebo s pomocí stěhovací firmy. Vy podle toho odhadnete, co si máte zakoupit a hlavně, kolik přátel máte na tuto akci sehnat. Pro stěhováky je to podklad pro určení cenového rozmezí a zároveň pro to, aby věděli, jakou pracovní skupinu pro vaši akci vyčlenit a jak velké auto bude potřeba pro převoz stěhovaného vybavení. Stejně tak si dle toho připraví i stěhovací vybavení, obalové materiály atd…

Myslete na všechno

Trochu obecná rada, ale máme tím na mysli například i to, že je důležité, aby v den stěhování byl zajištěn přístup k vašemu domku či bytovému domu, to s sebou přináší zejména zajištění vhodného parkovacího místa, abyste v den stěhování nezjistili, že máte volno až na sousedním parkovišti… To samé je třeba zajistit i v místě vykládky – šetří to čas, síly i peníze.

Podobně je to i s tím, jaké objekty se budou stěhovat. Pokud se chystáte stěhovat větší předměty, je třeba mít jistotu, že se všude projde, případně, zda bude nutná demontáž, nebo v krajním případě i nějaké stavební úpravy (ano i toto může být krajní varianta).

Budete-li dobře a včas připraveni, pak nemusíte mít obavu, že byste prožili nějaké strastiplné stěhování. Ano, stát se může vždy cokoliv, ale alespoň budete mít dobrý pocit, že jste pro to udělali ze své strany naprosté maximum.