Možná vám to ani nepřijde, ale obalové materiály jsou důležitým prvkem při každém stěhování. Právě výběr vhodných obalových materiálů může ovlivnit to, zda se dané stěhované vybavení podaří přestěhovat bez jakéhokoliv poškození. A to je přeci to hlavní. Jistě nechcete, abyste si kvůli stěhování poškodili svůj majetek.

Ať už se stěhujete svépomocí, nebo s pomocí stěhovací firmy, je třeba na tuto část klást velký důraz. Je zřejmé, že pro standardní vybavení (skříně, postele, stolky…) budete používat jiné obalové materiály, nežli tomu je v případě cenných předmětů či předmětů, které se mohou snadno poškodit (zejména skleněné materiály, obrazy…). Mějte na paměti, že při stěhování dochází k manipulaci v často malém prostoru, kde hrozí dotyk se zdí, zábradlím atp. Ano, může se stát, že se s daným kusem nábytku dotknete nějakého jiného předmětu, nebo do něj lehce narazíte, ale právě proto je třeba tento nábytek ochránit pomocí obalových materiálů, aby se „ťukanec“ nijak neprojevil a nábytku se nic nestalo.

Nezapomeňte na ochranu při převozu

Obalových materiálů je celá řada. Asi nejznámějším jsou klasické kartonové krabice, které se hodí pro stěhování drobnějších předmětů, ale lze je použít i jako ochrannou část na některé další předměty. Mezi další patří i textilie, balící fólie, bublinkové fólie atd. Při převozu je třeba počítat i s tím, že musíte nábytek zabezpečit proti pohybu. Veškeré stěhované vybavení musí být chráněno jak při nakládce a vykládce (manipulace), tak i při převozu.

Menší riziko samozřejmě představují stěhovací firmy, protože mají se vším dostatek zkušeností a vědí, co za obalové materiály použít. Horší je to v případě stěhování svépomocí, tam se často lidé dopouští chyb, které způsobují poškození na nábytku a jiných věcech, které chtějí přestěhovat.