V lednu 2019 jsme pomáhali zajistit významnou stěhovací akci v Turnově. O co se jednalo? Na fotografii je zachycena nová budova městského úřadu, do které bylo třeba přestěhovat kompletní vybavení jednotlivých odborů. Parta Stěhování bez dřiny si se vším poradila jak jinak než na výbornou.

Brzké plánování akce

Podobné stěhovací akce jsou opravdu velkého rozsahu a pokud se plánování týká malých akcí, tak u těchto případů to platí mnohonásobně. Nesmí se nic podcenit, mít vše dopředu zajištěno a případné „hrozby“ eliminovat, aby nedošlo v den D k žádnému nečekanému zdržení.

Zároveň je důležité stihnout podobné akce přesně ve vymezeném termínu, protože jinak by to mělo výrazný dopad na chod jednotlivých odborů a to není žádoucí pro žádnou ze zúčastněných stran.

Zkušenosti se vždycky hodí

Právě u akcí tohoto typu se více než jinde projevují dlouholeté zkušenosti, které naše firma Stěhování bez dřiny má. Nejen díky nim, ale i díky profesionálnímu přístupu proběhla akce v Turnově bez komplikací.

Ať už se chystáte stěhovat menší byt, rodinný domek, nebo třeba školu, nemocnici či městský úřad, můžete se na nás bez obav obrátit. Rádi pro vás zajistíme jakoukoli stěhovací akci, případně vám poradíme, jak na to 🙂

Vaši stěhováci – www.stehovanibezdriny.cz.