Stěhování ve škole

Nebudeme samozřejmě někomu radit, aby opustil školu. Náš dnešní článek bude pojednávat o něčem zcela jiném. Jsme stěhováci a i školství patří do našeho „rajonu“. Vemte si, kolik věcí a vybavení je v každé škole, takže pokud nastanou případy, kdy je nutné část, nebo celou školu vystěhovat, je takřka nemožné, zajistit to bez součinnosti stěhovací firmy.

Plánování stěhovací akce

Vzhledem k tomu, že se v této oblasti pohybujeme už opravdu hodně dlouho, tak máme za sebou mnoho realizací podobných typů. Stěhování škol je specifické zejména co se týče plánování. Vše je třeba udělat tak, aby to nemělo vliv na výuku. Je to tedy závislé případ od případu, ale většinou se podobné akce řeší v době studijního volna, tedy o prázdninách. To neplatí pro případy, kdy se třeba děti dočasně přestěhovali do jiných protor, kde bude probíhat výuka a mezitím se přestěhuje vše potřebné ze školy – buď do nových prostorů, nebo po dobu rekonstrukce atp.

Školy jsou velké objekty, takže v těchto případech se jedná o dlouhodobé stěhovací akce, proto je třeba do puntíku naplánovat, co a kdy se bude stěhovat. Jak velká pracovní skupina je potřeba, jaká vozidla využít, které obalové materiály bude třeba zajistit…

Pomoc od studentů? Proč ne.

V některých případech je možné zapojit třeba i školáky, kteří mohou drobné věci naskládat do kartonových krabic a připravit ke stěhování. Možnosti jsou samozřejmě různé, záleží na představě a možnostech školy.

Jsme rádi, že v našem portfoliu jsou i tyto typy stěhovacích akcí a zároveň, že všechny akce, které nás v tomto směru již potkaly, proběhly bez problémů ku spokojenosti vedení školy.