Stěhovací vybavení je důležitou součástí stěhovací akce. Každá kvalitní a profesionální firma by měla mít odpovídající stěhovací vybavení, které zajistí bezproblémový přesun stěhovaného vybavení (nejčastěji nábytku) z místa nakládky na místo určení – vykládky.

Mezi stěhovací vybavení patří zejména obalové a ochranné materiály, přepravní boxy, krabice na stěhování, deky, kurty atd. Do stěhovacího vybavení však řadíme i stěhovací vozidlo, nebo např. tzv. pianoplán. Pianoplán je schodišťový robot, který usnadňuje stěhování zejména těžkých břemen (piana, klavíry, trezory atp.).

Z hlediska výběru vhodného stěhovacího vybavení nezáleží na tom, zda se jedná o stěhování v Hradci Králové, nebo stěhování v Mladé Boleslavi. Zde je důležité to, co se bude stěhovat. Jiné vybavení je potřeba pro nábytek, jiné pro starožitnosti a cenné předměty.

Cíl je však ve všech případech stejný. Zajistit maximální bezpečí stěhovaného vybavení, aby zákazník měl jistotu, že se při převozu s jeho majetkem nic nestane.

Pro volbu vhodného vybavení je důležitá i osobní obhlídka v místě nakládky a vykládky a to s dostatečným předstihem před plánovaným termínem vaší stěhovací akce. Nic nenechávejte na poslední chvíli.

Při výběru stěhovací firmy si pokud možno sežeňte reference z vašeho okolí. Př. sháníte službu stěhování Pardubice, tak je dobré si u dané firmy nechat dodat seznam klientů, pro které už v Pardubicích pracovali a ty oslovit, jak byli s danou firmou spokojeni. Tímto eliminujete výběr nevhodné firmy, což může mít nechtěné následky a zbytečný stres, kterému jste se chtěli vyhnout.